EASE.DK

CSR

Vores sociale ansvar

Vi sourcer fra lande overalt på kloden – også fra tredjeverdenslande, hvor overholdelse af menneskerettigheder og arbejdsmarkedskonventioner ikke er en selvfølge. Derfor er vi uhyre bevidste om vores sociale ansvar.

Vi har udarbejdet forskellige retningslinjer for, hvordan vi selv og vores partnere skal agere i forhold til social ansvarlighed.

Code of Conduct

Fundamentet til vores CSR-program bygger på en kombination af vores interne Code of Conduct-politik og medlemsskabet af BSCI (Business Social Compliance Initiative). Vores Code of Conduct bygger på FN’s menneskerettigheder og ILO’s arbejdstagerkonventioner. BSCI er en europæisk organisation bestående af virksomheder, som samarbejder med overvågning af sociale standarder på verdensplan.

Både vores interne Code of Conduct samt vores ønske til, at vores leverandører skal være medlem af BSCI, danner grundlage for udvælgelse af vores leverandører.

Få nyskabende idéer til din næste kollektion og en
partner, der kan realisere den for dig.
Ring +45 96 60 43 55